LIVE WEBINAR

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu

Chủ đề: “Xốc” lại tinh thần đội ngũ thời khó khăn 

(9h30 - 11h30, ngày 18/11/2020)
 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ


Lưu ý: (*) là các thông tin bắt buộc phải điền.

Vui lòng điền mã bảo vệ sau vào ô bên dưới

CAPTCHA