LIVE WEBINAR

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu

Chủ đề: Trải nghiệm Nhân viên / Employee Experience (EX) 

9h30 - 11h30, ngày 04/03/2021
 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Lưu ý: (*) là các thông tin bắt buộc phải điền.

Vui lòng điền mã bảo vệ sau vào ô bên dưới

CAPTCHA