LIVE WEBINAR

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu

Chủ đề: Chinh phục nhân sự thế hệ Millennial/ Managing the Millennial mindset

14h00 - 16h00, ngày 06/01/2022

Lưu ý: (*) là các thông tin bắt buộc phải điền.

Vui lòng điền mã bảo vệ sau vào ô bên dưới

CAPTCHA