LIVE WEBINAR

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu

Chủ đề: Culture Transformation

9h30 - 11h30, Thứ 6, ngày 27/05/2022

Lưu ý: (*) là các thông tin bắt buộc phải điền.

Vui lòng điền mã bảo vệ sau vào ô bên dưới

CAPTCHA