HR SEMINAR 2023

INCLUSIVE LEADERSHIP
How to Create a Culture of Belonging Where Everyone Can Thrive

(13h00-16h30, Thứ Năm, ngày 30/03/2023 tại Hà Nội)

Lưu ý: (*) là các thông tin bắt buộc phải điền.