LIVE WEBINAR

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu

Chủ đề: Trải nghiệm Nhân viên/ Employee Experience (EX)

9h30 - 11h30, ngày 04/03/2021

Kính chào Quý vị,

Cảm ơn Quý vị đã quan tâm và đăng ký tham dự Live Webinar “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu” của chúng tôi. Tuy nhiên, do đã quá thời hạn xác nhận tham dự nên nên Ban Tổ chức đã ngưng nhận đăng ký tham dự.

Xin hẹn gặp lại Quý vị vào các hoạt động tiếp theo của Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam.

Một lần nữa xin cảm ơn Quý vị và chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe!

Trân trọng,
BAN TỔ CHỨC